"Žmogus miršta vienas" recenzija

Knygos autorius – Hansas Falada. Vilnius : Vaga, 1976

Hanso Falados knygos „Žmogus miršta vienas“ recenzijos bibliografinis aprašas
  •  Žmogus paukščio veidu : [recenzija].  // Literatūra ir menas. – 1976, lapkr. 27, p. 10.