"Žemiškas mūsų likimas" recenzija

Knygos autorius – Arvydas Genys. Vilnius : Vaga, 1981

Hanso Falados knygos „Žemiškas mūsų likimas“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Nušokus nuo pirmojo tramplino : [recenzija]. – Rec. kn..: Žemiškas mūsų likimas. Kn. 1 / Arvydas Genys. Vilnius : Vaga, 1981 // Komjaunimo tiesa. – 1981, rugpj. 21, p. 4.