"Septinton įleidus" recenzija

Knygos autorius – Pulgis Andriušis. Kaunas : Spindulys, 1992

Pulgio Andriušio knygos „Septinton įleidus“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • „Nuo gaidžių iki Adelaidės… : [recenzija]. – Rec. kn.: Septinton įleidus / Pulgis Andriušis. Kaunas : Spindulys, 1992 // 7 meno dienos. – 1993, geg. 7, p. 5.