"Prie Nemuno liepsnoja uogos" recenzija

Knygos autorius – Antanas Venclova. Vilnius : Knygnešys, 1996

Antano Venclovos knygos „Prie Nemuno liepsnoja uogos “ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Antano Venclovos „Tarybinės kronikos“ : [recenzija]. – Rec. kn.: Prie Nemuno liepsnoja uogos / Antanas Venclova. Vilnius : Knygnešys, 1996 // 7 meno dienos. – 1996, rugs. 27, p. 4.