"Mirabelės dvasia" recenzija

Knygos autorius – Siegfriedas Lenzas. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996

Siegfriedo Lenzo knygos „Mirabelės dvasia“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Ironiškojo Lenzo dvasia : [recenzija]. – Rec. kn.: Mirabelės dvasia / Siegfriedas Lenzas. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996 // 7 meno dienos. – 1996, lapkr. 1, p. 4.