"Miniatiūriniai monumentai" recenzija

Knygos autorius – Edvardas Vaitkus. Vilnius : Vaga, 1985

Edvardo Vaitkaus knygos „Miniatiūriniai monumentai“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Tarp monumentų… : [recenzija]. – Rec. kn.: Miniatiūriniai monumentai / Edvardas Vaitkus. Vilnius : Vaga, 1985 // Literatūra ir menas. – 1985, rugpj. 17, p. 4.