"Mefistas" recenzija

Knygos autorius – Klaus Mann. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000

Klaus Mann knygos „Mefistas“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • „Mefistą“ sutinkant ir palydint : [recenzija]. – Rec. kn.: Mefistas / Klaus Mann. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000 // 7 meno dienos. – 2000, gruod. 8, p. 4.