"Kryžiau žalio medžio" recenzija

Knygos autorius – Juozas Šikšnelis. Vilnius : Vaga, 2000

Juozo Šikšnelio knygos „Kryžiau žalio medžio“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Kokio medžio Šikšnelio kryžius? : [recenzija]. – Rec. kn.: Kryžiau žalio medžio / Juozas Šikšnelis. Vilnius : Vaga, 2000 // 7 meno dienos. – 2000, liep. 7, p. 5.