"Keturių sesučių darželis" recenzija

Autorius – Ramūnas Kasparavičius. Metai, 1996, Nr. 5

Ramūno Kasparavičiaus knygos „Keturių sesučių darželis“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Šelmio Ramūno K. „Darželis“ : [recenzija]. – Rec. kn.: Keturių sesučių darželis / Ramūnas Kasparavičius. Metai, 1996, Nr. 5 // 7 meno dienos. – 1996, rugpj. 16, p. 4.