"Galvoju, ko nereikia" recenzija

Knygos autorius – Rimantas Klusas. Vilnius : Vaga, 1984

Rimanto Kluso knygos „Galvoju, ko nereikia“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Pagalvokim kartu… : [recenzija]. – Rec. kn.: Galvoju, ko nereikia / Rimantas Klusas. Vilnius : Vaga, 1984 // Literatūra ir menas. – 1985, kovo 2, p. 5.