"Amžiaus liudininko užrašai" recenzija

Knygos autorius – Rapolas Mackonis. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001

Rapolo Mackonio knygos „Amžiaus liudininko užrašai“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Rapolo Mackonio šimtmetis : [recenzija]. – Rec. kn.: Amžiaus liudininko užrašai / Rapolas Mackonis. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001 // 7 meno dienos. – 2002, saus. 18, p. 4.