"Adomo broliai ir moterys" recenzija

Knygos autorius – Gasparas Aleksa. Vilnius : Vaga, 2001

Gasparo Aleksos knygos „Adomo broliai ir moterys“ recenzijos bibliografinis aprašas
  • Samarijos chirurgo užrašai : [recenzija]. – Rec. kn.: Adomo broliai ir moterys / Gasparas Aleksa. Vilnius : Vaga, 2001 // 7 meno dienos. – 2001, kovo 30, p. 5.