"Tūla" knygos recenzijos

Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 229 p.

  Jurgio Kunčino knygos „Tūla“ recenzijų bibliografinis sąrašas