Špygutis

Satyros ir ‘umoro žurnalo mašinraštis (1989 m.)